درباره ما

میدنایت کست یکی از پر شنونده ترین پادکست های سینمایی فارسی زبان است که از آذر ۹۶ کار خودش را شروع کرد. این پادکست در بیشتر قسمت ها روایتی نسبتا عمیق از زندگی و فیلم های یک کارگردان ارائه می‌کند و یا با دیدگاهی متفاوت سراغ فیلم ها و یا موضوعاتی سینمایی، رسانه ای و تلویزیونی می‌رود.‌

تهیه کننده، نویسنده و گوینده: مهدی خدادادی
تدوین پادکست: شکیبا اسدی