الف ۲۱: کرگدن

نمایشنامه داستان تبدیل شدن مردم شهری کوچک به کرگدن را روایت می‌کند. اوژن یونسکو در لایه‌های مختلفی با استفاده از ویژگی‌های نمایشی و ادبی به مفاهیم گوناگونی اشاره کرده است.

دسترسی به تمام راه های شنیدن پادکست:

‌https://pod.link/1491960924

کست باکس:
https://castbox.fm/vb/518384678

حمایت مالی از پادکست الف:
hamibash.com/alefpodcast

دیدگاهتان را بنویسید